NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS!
  Serdecznie witamy wszystkich Gości naszej wizytówki.

  Parafia Rzymskokatolicka
  Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
  w Piwnicznej Zdroju

  • Msze św. porządek zwykły

   6.30, 8.00, 19.00 [17.00 od 1 X do Wielkanocy]

  • Msze św. porządek świąteczny

   7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 19.00 (17.00 od 1 X do Wielkanocy)

  • Odpust parafialny

   3 maja, 8 września

 • Image
 • Terytorium parafii:

  Piwniczna Zdrój, Kokuszka (część).

  Historia kościoła

  Obecny kościół zbudowany został w latach 1881-1886. Konsekracji dokonał 1 VII 1889 r. bp Ignacy Łobos. Neobarokowy, murowany z cegły, otynkowa- ny, trzynawowy. Fasada frontowa o skromnych podziałach pilastrowo-lizenowych. Wnętrza nakryte sklepieniami żaglastymi na gurtach. Na ścianie ołtarzowej malowidło Chrystusa Tronującego, w kompozycji ołtarzowej wykorzy- stane zostały posągi św. św. Piotra i Pawła z ok. 1890 r., pochodzące ze zniesionego poprzed- niego ołtarza. Dwa ołtarze boczne neobaroko- we z 1891 r. wykonał Ignacy Lorek. Chrzcielnica z XVIII w., ponadto dwie rzeźby z ok. 1420 r. – św. Jan Chrzciciel i św. Katarzyna, gotyckie, pochodzące z Ptaszkowej, św. Weronika, z pocz. XVI w.; krucyfiks z XVII w., Chrystus u słupa, ludowa z XIX w. Obrazy: Święta Trójca adorowana przez grupę świętych z XVIII w. oraz św. św. Antoni i Barbara, z XVIII w. Witraże z 1910 r. oraz zaprojektowane przez Czesława Dźwigaja z 1999 r.

 • Duszpasterze

  • Ks. Krzysztof Czech

   proboszcz
   data święceń 1992-05-30
   w parafii od 2009-01-01

  • Ks. Przemysław Dyrek

   wikariusz
   data święceń 2020-05-30
   w parafii od 2023-09-01

  • Ks. Marek Augustyn

   wikariusz
   data święceń 2006-05-20
   w parafii od 2023-09-01

  • Ks. Zdzisław Lisowski

   rezydent
   data święceń 1960-06-26
   w parafii od 2000-01-01

 • Grupy religijne w parafii

  • Akcja Katolicka
   Caritas
   Domowy Kościół
   Grupa Biblijna
   Grupa Modlitewna Św. Ojca Pio
   Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
   Lektorzy
   Ministranci
   Poradnia rodzinna
   Róże Żywego Różańca
   Stowqarzyszenie Dzieci Maryi
   Straż HonorOWA nspj

 • Dane adresowe parafii

  33-350 Piwniczna Zdrój, Krakowaska 6